Category Archives: Opetuksen sisältö

8. LUOKKA

8. luokalla tutustutaan ulkoiseen yrittäjyyteen. Tietoa saadaan esim. yrityksen perustamisesta ja erilaisista yritysmuodoista. Muita keskeisiä asioita ovat:

– omatoiminen yritykseen tutustuminen pareittain ja yrityksen esittely muulle luokalle

– liikeideoiden pohdinta

– liiketoimintasuunnitelman laatiminen

– myyntipuheen laatiminen ja pitäminen

– tuotteen tai palvelun ideoiminen, valmistaminen, markkinointi ja myynti

– yrittäjyys ja kestävä kehitys

– messuvierailu ja siitä yhteenvedon laatiminen

– NY-yritysten alustava muodostaminen (ks. 9. luokka)

Petra´s cafe Aino-Kaisa ja Henna

Leave a Comment

Filed under 8. luokka

Opetuksen sisältö

Yrittäjyyskasvatus on kolmevuotinen valinnaisaine, jota on kaksi tuntia viikossa.Opiskelussa painottuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen ja vastuunottaminen omista tekemisistään. Yrittäjyyteen tutustumisen lisäksi opetussuunnitelmassa korostetaan myös oppilaan omaa yritteliästä elämänasennetta. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista aktiivisia, osallistuvia ja vastuuta kantavia kansalaisia.

 

Leave a Comment

Filed under Opetuksen sisältö

7. LUOKKA

7. luokalla painopiste on sisäisessä yrittäjyydessä eli oman aktiivisuuden ja omien vahvuuksien löytämisessä. Kaikki lähtee liikkeelle ryhmäytymisestä, jossa oppilaat tutustuvat toisiinsa ja oppivat toimimaan ryhmänä. He laativat mm. luokkasopimuksen itselleen ja suunnittelevat luokalle oman logon.

Muita 7. luokan teemoja ovat:

– hyvien tapojen opettelu

– esiintymistaitojen harjoittelu

– mainontaan tutustuminen

– markkinointitutkimuksen laatiminen ja toteuttaminen

– luokan logon ja nimen laatiminen

– luokan yhteisen projektituotteen suunnittelu ja valmistaminen

– portfolion kokoaminen (esim. raportit yritysvierailuista)

– yritysvierailut  (vierailukohteita ovat olleet mm. Porin Seudun Osuuspankki, Sampo-Rosenlewin puimuritehdas, Motonet, Raikas-Yhtiöt, Trattoria Bucco, Mainostoimisto BM & M, Jokinen & Ramstedt Oy, Ratsula Oy ja Satakunnan Pitopalvelu Oy)

Yritysvierailulla Motonetissä keväällä 2011

Yritysvierailulla Motonetissä keväällä 2011

 

Vastaanottamassa veteraanijuhlan osanottajia keväällä 2011

Vastaanottamassa veteraanijuhlan osanottajia keväällä 2011

 

Leave a Comment

Filed under 7. luokka, Opetuksen sisältö

9. LUOKKA

9. luokalla osallistutaan Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi Yrittäjänä-ohjelmaan. Oppilaat perustavat ”oikean” yrityksen, joka toimii normaalin yrityksen tapaan opettajan ohjauksessa.

Keväällä he osallistuvat NY-aluemessuille ja siellä menestyneet yritykset pääsevät edustamaan Satakuntaa kansallisille NY-messuille. Viime vuosina Porin Lyseo on

menestynyt myös kansallisilla messuilla.

 

Vuoden 2012 paras NY-yritys Whels Wood NY palkintomatkalla Tukholmassa.

Vuoden 2012 paras NY-yritys Whels Wood NY palkintomatkalla Tukholmassa.

Fireteam NY Lohjan NY-messuilla keväällä 2013. Yrityksen jäsen Jesse Myllykoski valittiin messujen parhaaksi myyjäksi.

Fireteam NY Lohjan NY-messuilla keväällä 2013. Yrityksen jäsen Jesse Myllykoski valittiin messujen parhaaksi myyjäksi.

Leave a Comment

Filed under 9. luokka, Opetuksen sisältö

Ideointia ja toimintaa…

  • Kahdeksannella luokalla toteutetaan oppilaiden yhdessä suunnittelema projekti, joka voi olla tapahtuma, palvelu tai tuote. Projektin tuotto käytetään luokkaretkeen.
  • Vuonna 2009 koulun 8E luokka teki Lyseo-tuotteita koulun 130-vuotisjuhlan kunniaksi. Oppilaat valmistivat teemalla ”opin sauna, autuas aina”  peflettejä ja löylymittareita. Alla on muutama kuva työskentelystä ja tuotteista:

VLUU L310 W  / Samsung L310 WP1060517

IMG_0483P1060522

 

Oppilaat saavat 8. luokalla omat kummiyrityksensä, joissa he vierailevat pareittain

Leave a Comment

Filed under 8. luokka

Yhdessä yrittämistä!

Oppilaat ideoivat tuotteen tai palvelun jonka he toteuttavat lukuvuoden aikana. Miniyritykset toimivat aivan samoin kuin oikeatkin yritykset sillä ne huolehtivat itse suunnittelun, työt, markkinoinnin, myynnin, kirjanpidon, pankkiasioinnin, vuosikertomuksen ja lopulta toukokuussa yrityksen lopettamisen. Kilpailun säännöt kieltävät opettajien puuttumisen nuorten toimintaan. Opettajan rooli on valmentaa ja ohjata, oppilaat tekevät siis kaiken itse.  Saatu voitto jaetaan nuorten itsensä kesken. Oppimisen varmasti paras pääoma on vuoden aikana käytännössä opitut työelämä- ja sosiaaliset taidot.

Nuori Yrittäjyys -opintoohjelmassa kaikki nuoret osallistuvat Satakunnan aluemessuille jotka pidetään aidossa ympäristössä. Messuilla palkitaan parhaat myyjät, parhaat messuosastot ja parhaat liikeideat ja messujen paras yritys.

ulvila2011b 2009

Aluemessujen menestyneimmät pääsevät kansalliseen loppukilpailuun tutustumaan muihin nuoriin yrittäjiin ja heidän ideoihinsa ympäri Suomea. Loppukilpailussa yritys esitellään satapäisen yleisön edessä ja osallistutaan messutapahtumaan pystyttämällä oma messuosasto. Kilpailuun kuuluu myös elinkeinoelämän ammattilaisista koostuvat tuomariston haastattelu. Lyseon koulun oppialita on ollut mukana finaalissa useana vuotena. Vuonna 2012 koulumme Whels Wood ny. voitti finaalin, eli Suomen mestaruuden. Palkintona oppilaat pääsivät Tukholmaan tutustumaan Ruotsin Nuori Yrittäjyys -messuihin Tukholmaan. Ruotsissa tämä toiminta on laajempaa ja vakiintuneempaa. Matka oli hieno oppimiselämys niin oppilaille kuin opettajallekin.

voittajat2012

Uunituore Suomen mestari Whels Wood ny. Hämeenlinnassa 2012.

 

Leave a Comment

Filed under 9. luokka