Tag Archives: SAMK

Yritysvierailu SAMK:issa 11.2.2020

Luokkamme 8E vieraili tiistaina 11.2.2020 SAMK:issa. SAMK tarkoittaa Satakunnan ammattikorkeakoulua ja sen uusi koulurakennus on valmistunut keväällä 2017. Meidät otti vastaan SAMK:in liiketalouden opettaja Tero Tuomi. Hän alkoi kertoa meille koulun toiminnasta ja lähdimme katselemaan koulun tiloja. Kävimme Tuomen kanssa erilaisissa luokkahuoneissa, koulun omassa kirjastossa, josta kirjoja ja muita opiskelumateriaaleja voivat lainata koulun opiskelijat, henkilökunta sekä myös vierailijat. Kävimme myös koulun kuntosalilla ja koulun kahvilassa, jossa ruokailu maksaa opiskelijalle 2,60€.  

Satakunnan ammattikorkeakoulun koulutusalat ovat liiketalous, matkailu,sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan erilaiset alat, joita ovat mm. robotiikka, tietotekniikka, sähkötekniikka ja rakennustekniikka. SAMK:ista löytyy myös englanninkielistä opetusta joillakin koulutusaloilla, esim. liiketalous, tekniikan alat ja fysioterapia. Koulu on myös saanut palkintoja opetuksen laadusta.

SAMK tekee yhteistyötä Satakunnan alueen yrittäjien kanssa. SAMK on kansainvälinen oppilaitos ja siellä on 6000 opiskelijaa. Työntekijöitä koulussa on 300-400. SAMK:illa on neljä toimipistettä, jotka sijaitsevat Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa.

Omasta mielestäni vierailu SAMK:issa oli mielenkiintoinen, hauska ja se sujui hyvin. Erityisen mielenkiintoista oli päästä näkemään erilaisia luokkatiloja ja kuulla eri koulutusalojen opiskelijoiden mielipiteitä koulustaan. Oli hieno paikka!

Hilla-Henriikka Heinäsuo 8E

Kuvat: Pekka Hiltunen

Leave a Comment

Filed under 8. luokkien blogit, Muita

Yrittäjyyskasvatuksen historiaa Suomessa

7e

Lyseon ensimmäinen yrittäjyyskasvatuksen luokka syksyllä 2004, luokanvalvojana oli Pasi Savolainen.

Aloitimme v.2004 ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyskasvatuksen opetuksen 3-vuotisena valinnaisaineena yläkoulussa. Luokkien perustaminen sai alkunsa vuoden 2003 aikana kun ryhmä koulumme opettajia pohti miten koulumme voisi huomioida yhä paremmin opetussuunnitelman edellyttämiä aktiivisen kansalaisuuden taitoja, joita ovat omatoimisuus, itseohjautuvuus, ryhmätyötaidot, omien ja yhteisten tavoitteiden asettaminen sekä päämäärätietoinen työskentely niiden eteen. Yhteistyökumppanina suunnittelussa olivat SAMK, YES-keskus/Posek ja Porin Yrittäjät ry.

Suunnittelutyön tuloksena yrittäjyyskasvatukseen kirjoitettiin oma opetussuunnitelma ja oppimateriaali (Yrit ny –kirja). Oppilaille tämä tarkoitti mahdollisuutta opiskella uutta valinnaisainetta, jota opiskellaan koko yläkoulun ajan 2h/vko, eli yht. 80h/vuosi  => 240 h/yläkoulu.

Luokkaa markkinoitiin aktiivisesti yläkouluille syksyllä 2003 ja ensimmäiset hakijat haastateltiin ja valittiin tammikuussa 2004. Tästä lähtien joka vuosi on kouluumme valittu 20-24 uutta yrittäjyyskasvatuksen opiskelijaa. Osoituksena onnistuneesta oppisisällöstä oppilaidemme joukossa on useita sisaruksia, kun oppilaat ja heidän vanhempansa ovat kokeneet yrittäjyyskasvatuksen opiskelun tarpeelliseksi ja mielenkiintoiseksi.

Leave a Comment

Filed under Historiikki