Kaarinan lukion malli

LEON100-hanke oli kutsunut Mika Kolun Raumalle kertomaan, miten Kaarinan lukiossa TVT yhdistyy pedagogiikkaan ja koulun arkeen. Kuulijakuntana oli hankkeen lukioiden digitutoreita ja ATK-opettajia.  Tässä eilisen esityksen pääkohtia: Kaarinan lukiossa on noin 450 opiskelijaa ja siellä noudatetaan BYOD-mallia eli opiskelijat tuovat kouluun oman tabletin tai läppärin. Kaikki laitteet ja merkit käyvät paitsi älypuhelimet, joita ei käytetä työskentelyyn. Lisäksi koulussa on 60 iPadia opiskelijoiden tai opettajien käyttöön.

Koululla on oma WLAN, johon opiskelijat kirjautuvat omilla tunnuksillaan. Tähän koulun työverkkoon ei pääse älypuhelimella vaan niille on oma yleinen verkko tai ne toimivat oppilaan omien verkkojen kautta. Koulun WLAN-verkko on mitoitettu n. 700-800WLAN-laitteelle, eli 1,6 laitetta / opiskelija. Älypuhelinten rajaaminen pois työverkosta auttaa säätelemään verkon kuormitusta.

Koulu on sitoutunut käyttämään tietotekniikkaa arkisena osana opetustaan. Niinpä kaikki lukion aloittavat opiskelijat käyvät AT1 kurssin pakollisena. Kurssilla opetellaan käyttämään koulun oppimisympäristöä sekä erinäisiä työkaluja kuten tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa. Erityisesti kurssilla painotetaan tietoturvaa ja tekijänoikeuksia. Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti tai taitonsa voi osoittaa vapauttavalla kokeella, mutta käytännössä kuitenkin 85% opiskelijoista käy kurssin lähiopetuksena. AT1 kursseja tarjotaan 1. ja 2. jakson aikana yhteensä kymmenen kappaletta. Yhteen ryhmään mahtuu vain 15 opiskelijaa, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen ohjauksen ja antaa opiskelijalle paremmat taidot.

Koulussa on käytössä Wilman ja Moodlen lisäksi Google Apps for Education–paketti. Opiskelija saa heti alussa käyttöönsä oman tunnuksen, jolla pääsee koulun työverkkoon sekä Wilmaan, Googlen työkaluihin ja sähköpostiin sekä Moodleen. Salasana vaihtuu neljän kuukauden välein, mikä totuttaa työelämänkin tietoturvakäytänteisiin.

Koulun oppimisympäristö rakentuu siis suurin piirtein seuraavasti:

  • Asiakirjat: Google Drive tai Office
  • Videot: Google Drive tai YouTube
  • Tiedostonhallinta: Google Drive, OneDrive, iCloud
  • Kommunikaatio: Sähköposti, Wilma, FB, WhatsAp
  • Blogit: Blogger, WordPress

Sähköisen vihkon käyttö oli mielenkiintoinen käytäntö, jonka toteutuskin oli melko yksinkertainen. Sähköinen vihko toimii siten, että opiskelija luo ensin omaan Driveensa kansion jonka nimeää SUKUNIMIETUNIMI ja jakaa sen sittenhäntä opettaville opettajille muokkausoikeuksin. Kansion alle hän luo jokaiselle oppiaineelle alikansion, johon hän tallentaa työnsä. Näin opettaja voi tarkistaa ja kommentoida kurssilla tehtäviä töitä reaaliajassa. Driven avulla opiskelija voi helposti luoda myös ryhmätyölle dokumentin, jonka hän sitten liittää vihkoonsa kyseisen oppiaineen kohdalle. Koska Drivessa sama työ voidaan liittää useampaankin kansioon samaan aikaan, voi tällä keinoin toteuttaa myös oppiaineiden välisiä projekteja.

Kaarinan kunnassa perusopetuksen tietotekniikkaan tullaan panostamaan jatkossakin. Yläkoulujen käyttöön on tulossa 1800 tablettia, minkä seurauksena myös oppikirjat tulevat olemaan suurelta osin sähköisiä. Tulevina vuosina lukioon on siis tulossa opiskelijoita, joille sähköiset oppimisympäristöt ovat jo täysin luonteva osa arkea. Tätä kehitystä tulee olemaan mielenkiintoista seurata

1 Comment

Filed under Yleinen

One Response to Kaarinan lukion malli

  1. Pingback: Kaarinan lukion malli | Porin Lyseon lukion TVT...

Vastaa